Információ - EuSecurity Grupp Kft.

EuSecurity Grupp
A problémák megoldása
Tartalomhoz ugrás
Magánnyomozás
Problémák megoldása,
peres ügyek megoldása,
bizonyítékok beszerzése,
tanuk felkutatása.
Gazdasági ügyek, házastársi ügyek, ingatlan ügyek.

+36 30 520 6043 - info@eusecurity.hu
Néhány gondolat a magánnyomozásról
Néhány gondolat a magánnyomozásról
 
 
A magánnyomozó megbízási szerződés keretében, szolgáltatásként, szakmai munkájával közreműködik

– Magánnyomozói szolgáltatások
 
-   megbízója jogos érdekeinek érvényesítése érdekében, így adatokat   gyűjt,  ellenőriz, eseményeket derít fel és dokumentál, vagyis hiteles   információkat biztosít megbízója, vagy annak jogi képviselője számára,  akik a megszerzett adatokkal, azok elemzésével, a következtetések    figyelembevételével tudnak megalapozott döntéseket hozni üzleti vagy a   magánéleti területet érintő kérdésekben egyaránt.
 
 
Minden   tiszteletem a társadalom törvényes működése érdekében tevékenykedő    nyomozóhatóság állományának, de a magánnyomozó munka egy szakmailag    ugyan hasonló, de mégis másfajta, pénzügyi és bizalmi alapokon működő    nyomozati, felderítő, elemző, értékelő munka. Bürokrácia nélküli szabad döntés. Magánnyomozó munkámat,  szakmai döntéseimet nem befolyásolja a mindenki által ismert és a  legtöbb ember esetben megtapasztalt   munkahelyi bürokrácia, így  vállalkozóként szabadon dönthetek az   előkészítő-alapozó munkálatok  időbeni és megfelelő módon történő   kivitelezéséről, a szükséges  eszközök, módszerek, végrehajtásban   résztvevő személyek  megválasztásáról, valamint a vállalkozás további   előnye a  rugalmasságban, a munkára fordítható idő korlátlan   felhasználásában,  illetve beosztásában rejlik.
 
 
Tévhit
 
 
A   magánnyomozó feladatok túlnyomó többségének sikeres kivitelezéséhez a   szakmai felkészültségen felül elsősorban nem büntetőjogi, (fontos lehet   az is, de nem a legfontosabb) hanem legfőképpen polgárjogi   kérdésekkel,  folyamatokkal, törvényekkel, azok közötti összefüggésekkel  kell  tisztában lenni, (Polgári törvénykönyv, Társasági jog, Bírósági  végrehajtásról, Csődeljárásról és a felszámolásról szóló tv., Családjog   stb., majd a Btk. bizonyos részei), ugyanis ezek ismerete segít hozzá   ahhoz, hogy megfelelő tanácsot tudjunk adni ügyfeleinknek, ebből   kifolyólag azt kapják meg, amire valóban szükségük van, így azokat az   adatokat, amit tőlünk kapnak azt hasznosítani is tudják céljaik elérése   érdekében. Ezek mellett mindenképpen szükség van egy megbízható,   tárgyalótermi tapasztalatokkal rendelkező ügyvéd segítségére.

Munkavégzés jellege
 
 
A   nyomozó szervek többnyire nyílt eljárással végzik tevékenységüket, míg  a  magánnyomozó a nélkülözhetetlen nyílt adatgyűjtő tevékenységén kívül   nagyon sok esetben konspiratív, diszkrét módon gyűjt adatokat, így  olyan  információk birtokába juthat, amelyek nyílt eljárásokkal nem,  vagy csak  nehézkesen, hosszú idő alatt lennének megszerezhetőek. (a  konspiratív,  diszkrét módon történő adatgyűjtés nem egyezik meg az illegális  adatgyűjtéssel!!!!)
 
 
Kinek, mikor és mennyiért
 
 
Magánnyomozó   szolgáaltatásaimat gazdasági társaságok, biztosítók, szervezetek,    bankok és magánszemélyek veszik igénybe, általában olyan esetekben,    amelyek a hivatalos szervek hatáskörén, sok esetben - nagyon lényeges -,   hogy hivatalos munkaidején kívül esnek vagy olyan ügyekben, amelyek   adatainak nyilvánosságra kerülése hátrányosan érintené a megbízó    érdekeit. Akit valóban érdekel a mennyiért, az egy személyes megbeszélés   alkalmával, ügyének ismertetése után kaphat pontos információt.
 

Megbízás létrejötte
 
 
A   magánnyomozó tevékenység a szakmai előképzettségen kívül, önfegyelmet,   jó problémamegoldó képességet, innovatív, kreatív gondolkodást,   emberismeretet és számos más fontos tulajdonság meglétét igényli.
 
 
Költségek
 
 
Üzemanyag:   A járművekkel megtett távolságok írásbeli rögzítése napi bontásban,   indulási, illetve érkezési pontok és a közöttük lévő távolság    megjelölésével történik, így az mindkét szerződő fél részére követhető.
 
 
A   gépjárművek üzemanyag fogyasztása a vonatkozó NAV norma és a 60/1992.   (IV.1) Kormányrendelet 1., illetve 1/A számú mellékletei szerint kerül   kiszámításra.


Megbízások
Megbízásokat csak is személyes találkozó és megbeszélés alapján vállalunk. Széleskörű szolgáltatással rendelkezünk.
Magánnyomozó szolgáltatások
 
Magánszemélyek részére
 
 
Társkapcsolati hűtlenséggel összefüggő problémák vizsgálata
 
Vagyonkutatás - vagyonfelmérés
 
Eltűnt, vagy bujkáló személy felkutatása, valós tartózkodási helyének megállapítása
 
Környezettanulmány – életmódvizsgálat elkészítése
 
Titkos követés, figyelés
 
Jogszerű adósságkezelés
 
Polgári ügyekben bizonyítékok beszerzése
 
EU tagországain belüli gazdasági társaságok állapotfelmérő vizsgálata.
 
Egyéni megbeszélés alapján történő feladatok kivitelezése.
 

 
Gazdasági társaságok, bankok, biztosítók és egyéb szervezetek részére
 

 
Jogszerű adósságkezelés, követelésérvényesítés
 
Biztosítási eseményekkel összefüggő csalások felderítése, bizonyítása
 
Társadalombiztosítási csalások felderítése, bizonyítása
 
Leasing és gépjárműbiztosítási csalások vizsgálata
 
Gazdasági társaságok állapotfelmérő jelentésének elkészítése
 
EU tagországain belüli gazdasági-üzleti magánnyomozás, információszerzés,  
 
Gazdasági    társaságok, vállalkozások, bankok, biztosítók, egyéb szervezetek    tisztviselőinek, alkalmazottainak felvétel előtti, preventív jellegű    ellenőrzése. (Környezettanulmány-életmódvizsgálat)
 
Tisztviselők, alkalmazottak felvétel utáni eseti, illetve folytatólagos-visszatérő vizsgálata
 
Cégen belüli összeférhetetlenségi szabályok betartásának diszkrét ellenőrzése.  
 
Vagyonkutatás – Vagyonfelmérés
 
Biztosítótársaságok    részére a károk keletkezésének vizsgálata, azok bejelentési    körülményeinek ellenőrzése, a felmerülő biztosítási csalás tényének    megállapítása, bizonyítása.
 
Személyek,    események, helyszínek megfigyelése, mozgások. tevékenységek,    kapcsolatok (napi, heti vagy igény szerinti) feltérképezése, a tények    különböző technikai eszközökkel történő rögzítése. (Pont, illetve mozgó    figyelés)
 
Polgári ügyekben bizonyítékok beszerzése
 
Egyéni igények alapján történő munkavégzések.

Élőerős őrzés-védelem:

Telephelyek, ipari létesítmények, logisztikai központok őrzése
 • portaszolgálat, recepciós feladatok ellátása
 • személyek, gépjárművek hagyományos és központi számítógépes rendszer alkalmazásával történő ki- és beléptetése
 • szállítmányok, rakományok tételes ellenőrzése
 • árukészletek időszakos ellenőrzése
 • selejtezési feladatok végrehajtása
 • csomag- és ruházat átvizsgálás
 • belső és külső járőrözési feladok végzése
 • kutyás szolgálat ellátása
 • Irodaházak, szállodák őrzés-védelme
 • személyek ki- és beléptetése
 • mágneskártyák készítése, kiadása-visszavétele
 • kulcskiadási-visszavételi feladatok ellátása
 • zártláncú megfigyelőrendszerek kezelése
 • tűzoltó rendszerek komplex kezelése
 • röntgenes, kézi detektoros csomag- és ruházat átvizsgálás
 • alkoholos befolyásoltság ellenőrzése
 • parkolási szabályok ellenőrzése

Kereskedelmi üzletőrzés:

 • üzlet nyitásának, zárásának ellenőrzése, biztosítása
 • dolgozói csomag és vásárlás ellenőrzése
 • eladótéri ellenőrzés, lopások megakadályozása
 • üzlet nem nyilvános területeinek ellenőrzése
 • üzlet dolgozói tevékenységének biztosítása
 • vásárlás zavartalanságának biztosítása

Áruházőrzés:

 • nyitás-zárás ellenőrzése, biztosítása
 • kasszasor biztosítása, ellenőrzése
 • személyzeti bejárat biztosítása, be és kilépés jogosságának ellenőrzése, be és kilépő személyek csomagjainak ellenőrzése
 • kamerarendszer üzemeltetése
 • áruátvétel, selejtezés, tömörítés ellenőrzése, felügyelete
 • eladótéri ellenőrzés

Egyéb szolgáltatások

 • komplex tűz- és munkavédelmi feladatok ellátása
 • szállítmánykísérés
 • V.I.P. személyek kísérése
 • rendezvénybiztosítás
 • őrzés-védelmi tanácsadás
 • biztonsági kockázat analízis

Biztonságtechnika:

 • komplett biztonságtechnikai rendszerek kiépítése
 • videó megfigyelő rendszerek kiépítése
 • behatolás-jelző rendszerek kiépítése
 • beléptető rendszerek kiépítése
 • kerítésvédelmi rendszerek kiépítése
 • csomagátvizsgáló rendszerek telepítése
 • meglévő rendszerek karbantartása, javítása
 • személyre szabott megoldások
 • legújabb technikai megoldások, egyedi módszerek alkalmazása
 • biztonságtechnikai és vagyonvédelmi tanácsadás

Amiért minket fog választani.

 
Biztosak  vagyunk szaktudásunkban, tapasztalatunkban, saját részemről 7 éves   szakmai tapasztalat magánnyomozói gyakorlatomban, személyes   képességeimben, a velem közösen dolgozó szakemberek hozzáértésében. Ez   egyúttal azt is jelenti, hogy mi megmondjuk azt is, hogy az adott ügy   milyen kockázati elemeket tartalmaz, és ezek az Önnek megfelelő eredmény  elérését hogyan befolyásolják. Több szakmai szolgáltatás egy irodán   belül Magyarországon és Azsztriában elsőként, egyedüliként nyújtjuk a   magánnyomozó és ügyvéd valamint könyvelő szakma szolgáltatásait közösen,  egy irodán belül, amelyek természetesen nem minden esetben, de a   legtöbb alkalommal közösen alkalmazva érjük el a kívánt eredményt.

 
Magas színvonalú technikai háttér

A  szakmai környezetem is az erősségeim közé sorolható, ami természetesen  saját technikai háttérből, szükség esetén speciális technikai   lehetőségek igénybevételéből, és mint már említettem folyamatos, irodán belüli ügyvédi és könyvelő munkakapcsolat, amelyek minden egyes ügyemben  elérhetőek Megbízóim számára. Amennyiben a röviden leírtak alapján  felkeltettem érdeklődését, akkor a fentiekről meg is győződhet egy  személyes megbeszélés, konzultáció keretében, mely természetesen Önt nem  kötelezi arra, hogy megbízást adjon ügyének bármely szakmai területen  történő intézésében. Szakmai tevékenységemről, azok részleteiről a  főoldalon lévő Magánnyomozói szolgáltatások menüpontban talál  információkat.

 
Magánnyomozói megbízás létrejöttének menete
 

Magánnyomozó  megbízási jogviszony létrejöttének lépései. A megbízás létrejöttének   menete könnyen átlátható. A kiválasztáskor vagy a már meglévő, bevált,   már bizonyított magánnyomozó vagy magánnyomozó iroda jön a számításba,   vagy ennek hiánya esetén az ismeretségi körben érdeklődik, vagy   kutakodik a világhálón.
 
Kapcsolatfelvétel és személyes találkozó
 
 
Ön által felénk kezdeményezett írásbeli - info@eusecurity.hu  - vagy telefonos  +36-30/520-6043, +43-664-2735097  megkeresés után egy kölcsönösen megfelelő időpont egyeztetés után,  irodánkban (8360 Keszthely Rózsa út 13/C vagy 5122 Hochburg-Ach  Wanghausen 94), nyugodt körülmények között megtörténik az első személyes  találkozó és megbeszélés. Tényállás, illetve az Ön által kívánt cél  tisztázása. A személyes találkozón Ön elmondja, hogy milyen kérdéssel,  megoldandó helyzettel állunk szemben, vagyis tisztázzuk a tényállást,  valamint azt, hogy milyen célt szeretne Ön elérni. Az elmondottak  alapján az én részemről is felmerülnek kérdések, majd ezek tisztázása  után lehet tovább lépni a megoldás felé. Ez azért nagyon fontos, mert az  Ön által ismertetett tények és elérendő célok alapján kell eldönteni,  hogy a kívánt cél az ismertetett tények, szakmai elvek és a vonatkozó  törvényi szabályozás figyelembe vételével reálisan hogyan, milyen  módszer alkalmazásával érhető el, annak mi az időbeli, pénzügyi vonzata,  jogi következménye stb. Természetesen fontos dolog, hogy Önnek legyen   elképzelése az üggyel és meglévő probléma megoldásával kapcsolatban, de gyakran az emberek tévesen ítélik meg saját helyzetüket, érdekeiket, a problémák megoldási lehetőségeit is - sokszor barátoktól-rokonoktól,   munkatársaktól és egyéb jól értesült személyektől megalapozatlan, téves információkat kaptak - így gyakran találkozok olyan helyzetekkel, amikor  az érdemi továbblépéshez, elsőként tisztázni kell ezeket az   elképzeléseket, az elképzelések alapjait. Meglátásom és eddigi   tapasztalatom az, hogy az ügyfeléhez megfelelő hozzáállással rendelkező szakember azt is nyíltan elmondja megbízójának, hogy mi az, amit nem   lehet vagy nem érdemes elvégezni, elvégeztetni - természetesen érvekkel alátámasztva - hiszen többféle törvényi, illetve ésszerűségi, érdekbeli  határai is vannak az elvégzendő munkának. Megoldási javaslat Amennyiben  ezek egyeztetése megtörtént, akkor lehet a megoldási javaslatot  ismertetni, amely tartalmazza a munkadíjat az előrelátható, tervezhető  költségeket, határidőket és azt, hogy milyen biztonsággal lehet az ügyet  kivitelezni, melyik lépésnek mi a célja, jogi következménye,  felhasználhatósága. Szerződéskötés menete Minden munkával kapcsolatos  részlet átbeszélése, egyeztetése után az aláírásra kerülő, három részből  álló szerződés tervezetét megküldöm az ügyfélnek vagy az általa  megnevezett jogi képviselő részére tanulmányozásra, javaslattételre. Az  ügyfél részéről felém írásban vagy telefonon történt visszajelzés után  aláírható a szerződés.
 
 
Szerződés  részei: A Magánnyomozói megbízási szerződés, amely a közöttünk   létrejött megbízási jogviszonyt rögzíti, a Tényvázlat, amely a   megbeszélés alatt elhangzott tényeket tartalmazza, valamint a Pénzügyi   megállapodás, amely címe magáért beszél. A munka befejezése után Ön a   magánnyomozó jelentés egy eredeti, aláírt példányát, a munka során   készült fénykép, illetve video felvételeket CD – DVD lemezre vagy más   adathordozóra írva, egyéb keletkezett papírokat, bizonyítékokat   eredetiben, valamint a munkadíjról szóló számla eredeti példányát   megkapja, annak átvételét aláírásával igazolja.
EuSecurity Grupp Kft.
8372 Cserszegtomaj
Adószám: 23936849-1-20
Cégj.szám: 20-09-072687
Vissza a tartalomhoz